DANH MỤC SẢN PHẨM
THIẾT BỊ GIÁO DỤC KỸ THUẬT
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH HÀNG KHÔNG
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH HÓA
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH MÔI TRƯỜNG
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH NĂNG LƯỢNG
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH NHIỆT HỌC
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH VIỄN THÔNG
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỆN
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỆN TỬ
THIẾT BỊ KIỂM TRA CƠ KHÍ
MÁY KIỂM TRA TỐC ĐỘ VÒNG QUAY
MÁY KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG
THIẾT BỊ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG VÀ HVAC
MÁY KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
MÁY KIỂM TRA VỊ TRÍ RÒ RỈ
MÁY ĐO ÁP SUẤT
MÁY ĐO CÁC CHỈ TIÊU CỦA CHẤT LỎNG
MÁY ĐO LƯU LƯỢNG
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ
MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI
THIẾT BỊ VI LƯU VÀ ĐIỆN DI MAO QUẢN
THIẾT BỊ KIỂM TRA QUI TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN
BỘ CHUYỂN ĐỔI ÁP SUẤT
FIELD/HART COMMUNICATOR
MÁY HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT
MÁY HIỆU CHUẨN MILIAMPE
MÁY HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ
MÁY HIỆU CHUẨN TẦN SỐ
MÁY HIỆU CHUẨN TÍN HIỆU
MÁY HIỆU CHUẨN ĐA CHỨC NĂNG
THIẾT BỊ KIỂM TRA TV VÀ VỆ TINH
DIGITAL TV HEADENDS - DIGITAL TO TV (DTTV)
MÁY ĐO CƯỜNG ĐỘ TRƯỜNG
THIẾT BỊ KIỂM TRA VIỄN THÔNG
THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁP QUANG
THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁP ĐỒNG
THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐIỆN
MÁY KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN
MÁY KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP
MÁY KIỂM TRA RƠ LE
MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT
MÁY ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG
THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN
THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁP
THIẾT BỊ KIỂM TRA DÒNG ĐIỆN
THIẾT BỊ KIỂM TRA NGẮT MẠCH
THIẾT BỊ KIỂM TRA PIN VÀ ẮC QUY
THIẾT BỊ KIỂM TRA VÒNG LẶP VÀ RCD
THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ ĐẤT
THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐIỆN TỬ
BỘ LƯU DỮ LIỆU TÍN HIỆU
BỘ NGUỒN MỘT CHIỀU, XOAY CHIỀU
BỘ NGUỒN, TẢI GIẢ
HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH ĐA MỤC ĐÍCH
MÁY HIỆN SÓNG, MÁY HIỆN DAO ĐỘNG
MÁY PHÁT HÀM, MÁY PHÁT XUNG, MÁY PHÁT SÓNG
MÁY ĐO LCR
THIẾT BỊ KIỂM TRA KHÁC TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SINH HÓA
CÁC THIẾT BỊ KHÁC DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
CÂN
HỆ THỐNG SẮC KÝ
MÁY KHUẤY, TRỘN, QUAY
MÁY TRÍCH LY, CHƯNG CẤT, CHIẾT
NGHIÊN CỨU HÓA CHẤT
THIẾT BỊ CHUẨN BỊ MẪU
THIẾT BỊ NHIỆT DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM
THIẾT BỊ QUANG HỌC VÀ LAZER
MÁY QUANG PHỔ
Testtek.com


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TESTTEK

Ðịa chỉ:

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Main Tel: +84.933 382 165 | +84 28 6288 3088

Email: Sales@testtek.com

Ⓒ Copyright 2015 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TESTTEK All Rights Reserved.

Designed by: Thiết kế web rẻ 24h